SAZEBNÍK ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

V souladu s vyhl.MZ ČR č.467/l992 jsou následující výkony,prohlídky a vyšetření         

prováděny za přímou finanční úhradu po zaplacení příslušného finančního obnosu.

 

1.Lékařské vyšetření pro řidičské oprávnění                           490,-Kč

 

2.Lékařské vyšetření pro držitele potravinářského průkazu   180,-Kč

 

3.Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost             350,-Kč

 

4.Lékařské vyšetření pro držitele sportovního průkazu           340,-Kč

 

 

5.Výpisy, zprávy a potvrzení pro orgány činné v trestním

    řízení a pro potřeby soudu na vlastní žádost                      350,-Kč

 

 

6.Přihláška na SŠ, SOU i /posudek na 1 přihlášku/           250,-Kč

 

 

7.Vystavení duplikátu "Zdravotní a očkovací průkaz"         350,-Kč

 

 

8.Vyplnění formuláře při nástupu do jeslí a mateřské školy  180,-Kč

 

 

9.Posudek o zdravotním stavu na základě předchozí JPP

   a dokumentace pacienta /zdrav.způsobilost/letní tábor,       

   lyžařský výcvik,škola v přírodě/ včetně vyšetření                  180,-Kč

 

10.Nástupní a výstupní prohlídka /např.azyl.dům/                350,-Kč

 

11.Prohlídka před interrupcí                                                  490,-Kč

 

 

12.Vypsání "Zprávy ošetřujícího lékaře" na formulář 

   Oznámení úrazu                                                                 270,-Kč

   Výpočet bolestného                                                          270,-Kč

 

 

13.Očkování nad rámec povinného očkování-aplikace očkovací látky                               

                                                                                             270,- Kč  

14.Aplikace nastřelovacích naušnic dle typu naušnice cena za pár

                                                                                   500,-/ 1100,- Kč

 

15.Vypsání návrhu na lázně/odborná léčebna/ozdravovna

                                                                                               220,- Kč

 

 

16. Potvrzení na vlastní žádost pro Úřad práce a jiné

      instituce, vydání kopie doporučení od lékaře             100,- Kč

 

17. Kopie zdravotní dokumentace, platného posudku 

    stránka á                                                                         10,- /80,- Kč

 

18. Vyšetření zraku přístrojem Plusoptix (děti starší 3 let)    300,- Kč

 

 V Duchcově dne 15.1..2024