SAZEBNÍK ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

V souladu s vyhl.MZ ČR č.467/l992 jsou následující výkony,prohlídky a vyšetření         

prováděny za přímou finanční úhradu po zaplacení příslušného finančního obnosu.

 

 

1.Lékařské vyšetření pro řidičské oprávnění                   400,-Kč

 

 

2.Lékařské vyšetření pro držitele potravinářského průkazu     150,-Kč

 

 

3.Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost            300,-Kč

 

 

4.Lékařské vyšetření pro držitele sportovního průkazu         280,-Kč

 

 

5.Výpisy, zprávy a potvrzení pro orgány činné v trestním

   řízení a pro potřeby soudu na vlastní žádost               300,-Kč

 

 

6.Přihláška na SŠ, SOU i /posudek na 1 přihlášku/          150,-Kč

 

 

7.Vystavení duplikátu "Zdravotní a očkovací průkaz"           300,-Kč

 

 

8.Vyplnění formuláře při nástupu do jeslí a mateřské školy    150,-Kč

 

 

9.Posudek o zdravotním stavu na základě předchozí JPP

   a dokumentace pacienta /zdrav.způsobilost/letní tábor, 

   lyžařský výcvik,škola v přírodě/ včetně vyšetření dítěte   150,-Kč

 

 

10.Kopie zdravotní dokumentace/platného posudku,stránka    5,-/50,-Kč           

 

 

11.Prohlídka před interrupcí                                  400,-Kč

 

 

12.Vypsání "Zprávy ošetřujícího lékaře" na formulář 

   Oznámení úrazu                                             220,-Kč

   Výpočet bolestného                                         220,-Kč

 

 

13.Očkování nad rámec povinného očkování-aplikace očkovací látky                               

                                                            220,- Kč  

 

14.Aplikace nastřelovacích naušnic lékařem dle typu naušnice 

   cena za pár                                          400,-/890,-Kč

 

15.Vypsání návrhu na lázně/odborná léčebna/ozdravovna        170,- Kč

 

 

16.Potvrzení na vlastní žádost pro Úřad práce

   a jiné instituce,vydání kopie doporučení od lékaře         70,- Kč

 

 

V Duchcově dne 1.1.2019