SAZEBNÍK ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

V souladu s vyhl.MZ ČR č.467/l992 jsou následující výkony,prohlídky a vyšetření         

prováděny za přímou finanční úhradu po zaplacení příslušného finančního obnosu.

 

 

1.Lékařské vyšetření pro řidičské oprávnění                   450,-Kč

 

 

2.Lékařské vyšetření pro držitele potravinářského průkazu     165,-Kč

 

 

3.Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost            330,-Kč

  Prohlídka do zaměstnání (kategorie 1,riziko 1)-

  je nutné mít s sebou žádost zaměstnavatele

 

4.Lékařské vyšetření pro držitele sportovního průkazu         310,-Kč

 

 

5.Výpisy, zprávy a potvrzení pro orgány činné v trestním

  řízení a pro potřeby soudu na vlastní žádost                330,-Kč

 

 

6.Přihláška (vyplněná) na SŠ,/posudek na 1 přihlášku/      165,-Kč

 

 

7.Vystavení duplikátu "Zdravotní a očkovací průkaz"           330,-Kč

 

 

8.Vyplnění formuláře při nástupu do jeslí a mateřské školy    165,-Kč

 

 

9.Posudek o zdravotním stavu na základě předchozí JPP

   a dokumentace pacienta /zdrav.způsobilost/letní tábor, 

   lyžařský výcvik,škola v přírodě/ včetně vyšetření dítěte   165,-Kč

 

 

10.Kopie zdravotní dokumentace/platného posudku,stránka    6,-/60,-Kč           

 

 

11.Prohlídka před interrupcí                                  450,-Kč

 

 

12.Vypsání "Zprávy ošetřujícího lékaře" na formulář 

   Oznámení úrazu                                             240,-Kč

   Výpočet bolestného                                         240,-Kč

 

 

13.Očkování nad rámec povinného očkování-aplikace očkovací látky                               

                                                            240,- Kč  

 

14.Aplikace nastřelovacích naušnic lékařem dle typu naušnice 

   cena za pár                                          450,-/980,-Kč

 

15.Vypsání návrhu na lázně/odborná léčebna/ozdravovna        190,- Kč

 

 

16.Potvrzení na vlastní žádost pro Úřad práce

   a jiné instituce,vydání kopie doporučení od lékaře         80,- Kč

 

17.Nástupní prohlídka (např.azylový dům, do zaměstnání 

   - jen kategorie 1,riziko 1)                               330,- Kč

 

V Duchcově dne 6.1.2020