Zdravotní pojišťovny

Smluvní pojišťovny

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

201 - Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP)

205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

207 - Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)

211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (ZPMVČR)

213 - Revírní bratrská pokladna

333 - Pojišťovna Všeobecné zdravotní pojišťovny