OČKOVACÍ  KALENDÁŘ
Věk Pravidelné očkování Nepovinné očkování hrazené ZP zcela či převážně
 
Od 9.týdne Hexavakcína -Záškrt, tetanus, černý kašel, Hemophillus.b, žloutenka B,dětská přenosná obrna 1.dávka     Pneumokoková vakcína 1.dávka
    Meningokok typu B od 2 měs
 Donošené děti se očkují ve schematu 2+1  
  Nedonošené děti se očkují hexavakcinou ve schematu 3+1,tj.v 2.,3. a 4.měsíci  
4.-5. měsíc Hexavakcína   2.dávka Pneumokoková vakcína   2.dávka
Meningokok typ B     2.dávka
     
 
11 - 13 měsíců Hexavakcína  3.dávka Pneumokoková vakcína 3.dávka
Meningokok typ B 3.dávka
 
     
 
13. -18. měsíc Spalničky, příušnice a zarděnky 1. dávka Meningokok ACWY
 
     
 
5 - 6 let
Záškrt, tetanus, černý kašel - přeočkování
Spalničky, příušnice,zarděnky -přeočkování
 
 
 
10 - 11 let Záškrt, tetanus, černý kašel  
dětská přenosná obrna
 
 
12 - 13 let Hepatitida B u dětí neočkovaných Lidský papilomavirus pro dívky i chlapce
v koj. věku v rozestupech 0,1 a 6 měs. od 13 do 14 let platí od 1.4.2012 pro dívky,od 1.1.2018 pro chlapce
14 - 15 let Tetanus (pro děti neočkované mezi  Meningokoky
10 - 11 rokem,přeočk.po 10-15 letech  

Očkování proti tuberkuloze se provádí od 4.dne do 6 týdnů věku či po skončeném základním očkování pouze u rizikových dětí s indikací

Odkazy na příbalové letáky jednotlivých očkovacích látek:

INFANRIX HEXA: https://www.vakciny.net/pravidelne_ockovani/Infanrix%20Hexa%20PI.pdf

PRIORIX: https://www.vakciny.net/pravidelne_ockovani/PRIORIX%20PI.pdf

INFANRIX: https://www.vakciny.net/pravidelne_ockovani/INFANRIX%20PI.pdf

TETAVAX: https://www.vakciny.net/pravidelne_ockovani/Tetavax%20PI.pdf

BOOSTRIX POLIO: https://www.vakciny.net/pravidelne_ockovani/Boostrix%20Polio%20PI.pdf

ENGERIX: https://www.vakciny.net/pravidelne_ockovani/Engerix%20PI.pdf