O lékaři

 Promoce na 2.lékařské fakultě UK  v Praze (dříve Fakulta dětského lékařství)

 atestace I. stupně z pediatrie

 atestace II. stupně z pediatrie

Praxe : dětská oddělení nemocnic v Mostě (prim. MUDr. Jiří Biolek) a v Děčíně (prim.MUDr. Milan Pánek), od r. 2005 praxe praktického lékaře pro děti a dorost u  MUDr. Magdaleny Pastorové, od r. 2008 vlastní praxe

Členství v odborných společnostech: pediatrické, neonatologické, vakcinologické ,ČSL JEP

Členství ve Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost

Jazykové vybavení: anglicky, rusky, částečně francouzsky, pasivně německy

Specializovaná způsobilost v oboru dětské lékařství a praktický lékař pro děti a dorost

Licence primáře a vedoucího lékaře udělená Českou lékařskou komorou

Kurz aplikace botulinumotoxinum a dermálních fillerů

Mgr. titul v oboru právo

Maminka 3 dětí