Posudek

15.09.2013 21:43

Od přijetí Zákona o specifických zdravotních službách nemáme jako Praktičtí lékaři pro děti a dorost možnost provádět posouzení zdravotní stavu k brigádám či vstupní prohlídky do zaměstnání. Řešením je vyhotovení Výpisu ze zdravotní dokumentace a jeho následné předání lékaři, kterého má škola či zaměstnavatel nasmlouvaného k tomuto účelu. V případě, že škola  či zaměstnavatel tohoto lékaře nemá,  poskytneme kontakt na lékaře  v oboru pracovního lékařství.